مقالات

Articles

بازتابهای کرونایی

 

انسان همیشه به دنبال بیان احساساتش به هر طریقی بوده، چه با بیان شفاهی آن، چه در غالب یک اثر هنری، قطعه ای موسیقی، شعری دل انگیز و... اما عجیب ترین نوع بیان احساسات انسان در نوع ماسک و پوشش کرونایی اون نشان دهنده موضوعی بسیار مهم تر می باشد، موضوعی که انسان را به تفکر در مورد خودش وا میدارد و نشان دهنده تمایل بشر به بروز می باشد، بروز حالات و تمایلات درونی اش که در نگاه یک بیننده معمولی، نوعی خودنمایی به نظر می رسد، شاید هم رگه هایی از خودنمایی را  داشته باشد اما حرفی به مراتب مهم تر از خودنمایی در پس این پرده پنهان شده.

 

 

 این به ظاهر خودنمایی در چنین شرایط سختی، نشان از تمایل انسان به ابداع، خلاقیت، هنر و تسلی دادن روح است، اینجاست که هنر به معنای جریانی است که هیچ چیز مانعی برای آن نیست و در گذر زمان از روی همه چیز می گذرد و رنگ و بوی آن را عوض می کند، بیان می کند و ادامه پیدا می کند، و سایه ی آن باقی می ماند، اینجاست که متوجه می شویم نه فقط جسم که روح نیز نیازمند تغذیه است، تغذیه ای از نوع هنر، خواه این هنر ظریف باشد یا زمخت مخاطبی برای آن وجود دارد، از جنس خودش.

 

تا زمانی که انسان بر روی این کره خاکی نفس می کشد، هنر او خلق می کند، و در لحظاتی خودنمایی می کند، اما در خط مقدم این ماجرا انسان های جاه طلب، جسور و خلاق چندین گام جلوتر هستند، آنها ایجاد می کنند بعضی تکرار می کنند، بعضی تحسین می کنند و همچنان زندگی در جریان است.

شاید با دیدن این عکسها به فکر افتادید یه ماسک متفاوت داشته باشید و یا یک فلز با طرحی خاص روی ماسکتون بچسبونید، میتونید به مشاوران گالری زنگ بزنید و از راهنماییهاشون استفاده کنید.

 

تیم جوآن گالری