مقالات

Articles

تاریخچه سنجاق سینه و جایگاه آن نزد بشر

تاریخچه پیدایش سنجاق سینه همگام با پیدایش تمدن های انسانی می باشد که این خود نشانگر اهمیت این شیئ تزیینی کوچک برای انسان است، اولین نمونه سنجاق سینه به عصر برنز یعنی بیش از 5 هزار سال پیش بر می گردد. مصنوعات فلزی این دوره از زندگی بشر، بیشتر ترکیبی از مس و قلع است و ساکنان ایران از پنج هزار سال قبل از میلاد مسیح نیز آلیاژ برنز را می‌شناخته‌اند مصنوعات مفرغی که در سایر نقاط دنیا ضمن حفاری‌های گوناگون یافت شده، قدیمی‌تر از این تاریخ نیست. این سنجاقها معمولا یا به شکل دایراه و یا چهارگوش ساخته می شدند که دارای دوسوراخ در دو طرف بوده  که سوزنی از بین سوراخها عبور می کرده و سنجاق را به پارچه متصل می کرده است.

در دوران برنز و پس از آن عصر آهن، استفاده از سنجاق سینه بیشتر برای قشر متوسط با جنس فلز و نجیب زادگان از جنس طلا یا نقره همراه با سنگ های قیمتی مانند الماس، یاقوت کبود و سرخ، زمرد و یا مروارید امکان پذیر بود. و برخی اوقات سنجاق سینه ها جفت بودند که به وسیله زنجیری به هم متصل می شدند. این شیئ کوچک گرانبها ریشه ای طولانی در فرهنگ بشر دارد که در طول تاریخ به شکلهای مختلف نشانی از اعتبار، احترام و عظمت بوده همانند مدالهای افتخار و شجاعت و ... جالب است که سنجاق سینه در سال های اخیر دوباره به یک مد برای مردم در سطوح و قشرهای مختلف تبدیل شده انسان کامل همیشه به دنبال ابراز احساسات از طریق هنر می باشد خواه در غالب نقش برجسته های دل غارها خواه با تکه فلزی کوچک بر روی سینه اش.

ما نیز هدفی جز خلق عشق و زیبایی نداریم، پس دست به کار شدیم و نقش جان زدیم که برازنده شما باشد و جا خوش کند روی قلب شما و ثبت شود در نگاه ببینندگان، گیره کت تو مرا جان و جهانی با قابلیت سفارشی سازی در هر طرح و اندازه با فلز نقره یا طلا.

جانتان پر از عشق و روحتان پر از هنر

تیم جوآن گالری