مقالات

Articles

 معنی هر انگشتر در هر انگشت را میدانید؟

انگشتر جواهری با ارزش و از اهمیت بالایی برخوردار است، اما اکثر مردم نمی دانند که استفاده انگشتر در هر یک از انگشتان دست به چه معناست. در ادامه با ما همراه باشید.

انگشت شست:


انگشت شست نشان دهنده قدرت و اراده فردی است، این انگشت با درون فرد در ارتباط می باشد، استفاده انگشتر در شستتان قدرت و اراده شما را تقویت خواهد کرد.انگشست اشاره:

این انگشت نشان رهبری بزرگ و جاه طلب است. در این انگشت قدرت خاص وجود دارد و اگر دقت کرده باشید پادشاهان در دوران گذشته، انگشتر خود را در این دست می انداختند.

  

انگشت وسط:

نشان دهنده هویت فردی و تعادل می باشد. استفاده انگشتر در این انگشت باعث می شود در زندگی متعادل و متوازن زندگی کنید.

 

انگشت چهارم:

اگر حلقه را در دست راست استفاده کنید به معنای خوشبینی و استفاده در دست چپ به معنای عشق و احساسات است و همینطور مستقیم با قلب شما ارتباط برقرار می کند. به خاطر همین حلقه ازدواج در این انگشت قرار میگیرد.

 

انگشت کوچک:

این انگشت نشان دهنده روابط ما با محیط بیرون می باشد و دقیقاً مخالف شست است که به خودِ درونی ما اشاره دارد. انداختن انگشتر در این انگشت به شما کمک می کند روابط خود را بهبود و یا تقویت کنید،