دکوراسیون
سبد خرید خالی می باشد

سیمرغ عشق

simorgheshgh

عشق سیمرغ است، کورا دام نیست  در دو عالم زو نشان و نام نیست

 تندیس سیمرغ عشق تهیه شده از برنز
ارتفاع: 57  سانتی متر

(هنر تجلی روح آدمی)